Implantatforankret helprotese

Tannløs underkjeve

 

Hva er et implantat?

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner. De opereres inn i kjevebenet. Når benet har grodd rundt implantatene, blir selve tannerstatningen laget. I tilfeller der alle tennene i underkjeven mangler, er det mulig å operere inn to implantater som fungerer som feste for en helprotese. Behandlingen er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk og krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med god prognose og holdbarhet.


fig I

fig II

fig III

fig IV

 

Behandlingen trinn for trinn

1. Innsetting av 2 implantater (fig. I-II).
Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen (fig. I-II).

2. Tilhelingsperiode.
Det tar vanligvis 8-12 uker før implantatene har festet seg.

3. Montering av locatorfester.
Locatorfestene monteres som en forlengelse av implantatene og fungerer som trykk-knappfester til protesen.

4. Fremstilling og montering av protesen (fig.III-IV).
I enkelte tilfeller kan din eksisterende protese tilpasses til locatorfestene. Dersom dette ikke er mulig, må det lages helt ny protese. Den ferdige protesen vil kunne «klikkes» ned på festene og sitter derfor mye mer stabilt enn en vanlig helprotese.

 

Hva koster implantatbehandling?

Implantatbehandling er normalt en kostbar behandling. I mange tilfeller vil behandling kunne utføres med støtte fra HELFO. Det vil si at man betaler en egenandel selv. Utførende spesialist vil kunne vurdere hvorvidt du har rett på støtte fra HELFO. Man vil også kunne motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter.

 

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få satt inn implantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Munnhulen må være fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt). Storrøykere bør ikke få implantater. I tilfeller der det ikke er nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp igjen kjeven. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient blir derfor vurdert dersom det blir behov for dette.

 

Viktig informasjon etter implantatbehandling 

 • Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.
 • En sjelden gang kan man oppleve at et eller flere implantater ikke fester seg i kjeven, selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker.
 • Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt) som får tennene til å løsne. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt innsatte implantater og kalles da peri- implantitt. Dette kan ofte behandles, men i verste fall må implantatet fjernes. Det er derfor minst like viktig å være nøye med renhold av implantatarbeidet som med egne tenner.
 • Protesen vil utsettes daglig for mekanisk påvirkning og vil etter hvert vil bli slitt i større eller mindre grad. Den vil også kunne utsettes for skader, f.eks. brudd, på samme måte som naturlige tenner. Det er derfor viktig å være klar over at det i fremtiden vil påløpe behov for- og kostnader til vedlikehold på samme måte som for naturlige tenner.

 

Helseopplysninger

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • Sykdommer
 • Medisiner
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier
 • Røykevaner
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Angst for tannbehandling

 

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnhulen fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter.
 • Ikke røyke.
 • Ta protesen ut og holde grundig rent rundt implantatene både morgen og kveld. Husk at kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er det samme som for naturlige tenner.