Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av tann skal man:

 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • la såret være mest mulig i ro de første timene. Ikke kjenne borti med tungen. 
 • ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Tabletten svelges med litt vann.
 • vente 2 timer med å spise. Man bør forsøke å tygge maten på motsatt side de første dagene.
 • vente 6-12 timer med å røyke.
 • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • unngå harde anstrengelser ( tung løfting, trening etc.) de første dagene.
 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • skylle munnen med klorhexidinløsning ( f.eks. Corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Tannkremrester skal skylles ut før man bruker Corsodyl.

Smertestillende tabletter:Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Tannlegen vil derfor vurdere og informere om hvilke smertestillende tabletter som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle.

Følgende medikamenter blir ofte brukt: 

Ved svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved moderate smerter:  1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved sterke smerter
: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom. (Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte)

Eventuelt: 

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1-2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke. Enkelte ganger brukes også sting som løser seg opp og forsvinner av seg selv.

 NB! Dersom smertene øker etter 1 – 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.